02 May 2008

Your MP's Question of the Week #7

Information empowers as well as liberates and serves to keep the authority as well as the public well informed as a constant check and balance measure for the overall good of the country.

Tomorrow being World Press Freedom Day, should the government then abolish all licensing requirement and press & printing acts to facilitate the truth to surface at all times in the interest of transparency, good governance and true democracy?
- Terjemahan oleh Lee Wee Tak - Ucapan ribuan terima kasih dari Wee Choo Keong -
Soalan Mingguan MP Anda #7

Maklumat memperkuatkan keupayaan dan melapangkan fikiran orang ramai serta bertujuan supaya orang ramai dan pihak berkuasa perasan apa yang sedang berlaku dan ini akan mewujudkan suatu keadaan penyemakan dan pembetulan yang boleh memanfaatkan negara.

Oleh kerana esok adalah Hari Kebebasan Berita Sedunia, patutkah kerajaan (nota penterjemah: lebih patut guna perkataan “pentadbiran” kerana para wakil rakyat bukanlah keturunan raja) membubarkan segala peraturan-peraturan perlesenan dan akta-akta percetakan dan pemberitaan supaya kebenaran akan senantiasa terpapar untuk kebaikan kesahihan, pentadbiran baik dan demokrasi?

- 翻译员:angel_x , Wee Choo Keong 致于万二分谢意 -
阿強每週一問 #7

資訊不僅加強﹐也能讓執政者和公眾保持知情的權力﹐來達到監督作用以維護國家利益。

明天是新聞自由日﹐政府應不應該豁免印刷品和報業的申請執照條件和廢除印刷和出版法令﹐好讓真相在透明度﹐良好施政方針和實現真正民主的大前提下能更容易傳達給人民﹖