28 March 2008

Your MP's Question of the Week #2

Should the Ministry of the Federal Territory be abolished given the fact that it is only a political ministry of patronage, and, it duplicates the functions of the office of the Datuk Bandar of Kuala Lumpur which has sole vested executive power as provided in the Federal Territory Act?

- Terjemahan oleh exocet
- Ucapan ribuan terima kasih dari Wee Choo Keong -
Soalan Mingguan MP Anda #2

Patutkah Kementerian Wilayah Persekutuan dimansuhkan kerana ia mempunyai tugas yang sama dengan Datuk bandar Kuala Lumpur yang telahpun diberikan kuasa mutlak exekutif seperti yang termaktub dalam Akta Wilayah Persekutuan?

- 翻译员:angel_x , Wee Choo Keong 致于万二分谢意 -
阿強每週一問 #2

聯邦直轄區部長職應不應該被廢除﹐因為其職權與在聯邦直轄區法令下注明擁有絕對執行權的吉隆坡市長一樣﹖